Vorming ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’

Hoe kan je als organisatie je boodschap aantrekkelijker maken voor een cultureel divers publiek? De Kosovaarse vlag hijsen? Tolken in je team opnemen? Gebarentaal? Of kan je communicatiemateriaal attractiever maken door een beter woord- en beeldgebruik? Tijdens de vorming ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ leren de deelnemers om hun eigen communicatiemateriaal te analyseren, een pretest op te stellen en de resultaten van de pretest te vertalen naar het eigen materiaal.

De workshop Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ is opgebouwd uit twee sessies van een halve dag (3,5u), met minstens één week tussen twee sessies.

Eerste Hulp bij Diversiteitscommunicatie

Organisaties kunnen bij Studio SESAM vzw terecht voor advies en weerklank over hun communicatiestrategie en -activiteiten en over het bereik van diverse doelgroepen in de superdiverse samenleving. De begeleiding gebeurt in vier stappen:

  1. Een organisatie legt haar communicatievragen aan Studio Sesam voor per mail of telefonisch. Het nodige materiaal (verslagen, jaarverslagen, flyers..) wordt overgemaakt.
  2. We onderzoeken het materiaal en maken een schriftelijk verslag op van de  analyse, de communicatieproblematiek met suggesties voor verandering.
  3. We komen ter plaatse voor een overleg, bevindingen en ideeën worden uitgewisseld.
  4. Na dit overleg verzorgen we de follow up zoals teksten nalezen, materiaal beoordelen, beeldmateriaal opzoeken, …

Meer info: contact@studiosesam.be