Vorming: ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’

Hoe kan je als organisatie je boodschap aantrekkelijker maken voor een cultureel divers publiek? De Kosovaarse vlag hijsen? Tolken in je team opnemen? Gebarentaal? Of kan je communicatiemateriaal attractiever maken door een beter woord- en beeldgebruik? Tijdens de vorming ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ leren de deelnemers om hun eigen communicatiemateriaal te analyseren, een pretest op te stellen en de resultaten van de pretest te vertalen naar het eigen materiaal.

De workshop Woorden en beelden k(l)eurig kiezen’ is opgebouwd uit twee sessies van een halve dag (3,5u), met minstens één week tussen twee sessies.

vorming3Sessie 1:

Deelnemers maken kennis met elkaar aan de hand van cultureel divers materiaal. Daarna worden de begrippen multiculturele- en etnocommunicatie toegelicht, de voor- en de nadelen van gerichte communicatie besproken. We bespreken de folders, affiches en websites van de deelnemers zelf. In groepjes overlopen we wat sterk en zwak is, wat beter kan.

Uiteindelijk komen we zo tot de ‘pretest-methodiek’. Deelnemers leren via een eenvoudig interviewschema hun communicatiemateriaal te bevragen bij ‘kwetsbare’ doelgroepen. Na de eerste sessie krijgt elke deelnemer de opdracht om twee mensen uit hun doelgroep te bevragen over één of twee communicatiematerialen.

vorming2Sessie 2:

Er wordt gestart met de resultaten van de opdracht. Wat hebben de deelnemers geleerd van de interviews op ‘straat’, zowel naar methodiek als naar inhoud en contact met de doelgroep.

Daarna overlopen we hoe we door verzorgd woord- en beeldgebruik een cultureel divers publiek beter kunnen bereiken. Hoe kan je de aandacht trekken met je beelden? Begrijpt de doelgroep je folder? Is je boodschap aanvaardbaar? Wordt de doelgroep aangezet tot actie. Ook beeldvorming en processen van stereotypering komen aan bod. Tijdens deze presentatie oefenen de deelnemers de nieuwe inspirerende inzichten in.

Praktisch:

  • Op vraag
  • Aantal deelnemers: max. 16 deelnemers
  • Doelgroep: communicatiemedewerkers en/of medewerkers die de externe communicatie van hun organisatie verzorgen
  • Prijs: 875 euro, excl. vervoersonkosten, inclusief btw, voorbereiding, syllabus en de publicatie ‘Woorden en beelden k(l)eurig kiezen‘ van Verbal Vision vzw
  • Voorbereiding en syllabus (pp) zijn in de prijs inbegrepen

“Het in vraag stellen en kritisch bekijken van de eigen publicaties vond ik zeer interessant.”

“Veel tips gekregen over welke tekst en lay-out te gebruiken. Je leren inleven in de doelgroep én in de communicatiedienst!”

Eerste Hulp bij Cultureel Diverse Communicatie

vorming4Organisaties kunnen bij Studio SESAM vzw terecht voor advies en weerklank over hun communicatiestrategie en -activiteiten, hun campagneplannen en over het bereik van sociaal en cultureel diverse doelgroepen.

De begeleiding bestaat uit vier stappen:

Stap 1:

Een organisatie legt haar communicatievragen aan Studio SESAM voor per mail of telefonisch. Het nodige materiaal (verslagen, jaarverslagen, flyers..) wordt aan de vzw bezorgd.

Stap 2:

Studio SESAM verdiept zich in het aangereikte materiaal en maakt een schriftelijk verslag van haar analyse van de communicatieproblematiek met suggesties voor verandering.

Stap 3:

Studio SESAM komt ter plaatse met het verslag. In een overleg van max. 2 u worden bevindingen en ideeën uitgewisseld en fungeert de vzw als klankbord voor vragen.

Stap 4:

Na dit overleg kan de organisatie nog 2 u gebruik maken van de diensten van Studio SESAM vzw zoals het nalezen van teksten, het beoordelen van materiaal of om een campagneplan bij te sturen.

Praktisch:

  • Prijs: 375 euro, exclusief vervoersonkosten, inclusief btw