Menu

Steun het ‘Kleurrijk prentenboek over praatangst’

Heb jij al eens praatangst gehad? Sommige kinderen maken dit dagelijks mee. Ze willen wel praten maar ze kunnen en durven het niet, vooral op school. De angst knijpt als het ware hun keel toe.

Sommige kinderen praten jarenlang niet tegen sommige mensen en in bepaalde situaties. Selectief mutisme of extreme praatangst komt voor bij ongeveer 1 tot 7 op de 1.000 kinderen. Op basis van deze schatting weten we dat er in Vlaanderen en Nederland jaarlijks ongeveer 200 à 1.500 nieuwe kinderen met dit probleem bijkomen.

Veel ouders en professionals kennen deze stoornis niet. Misschien komt het omdat deze kinderen zo weinig aandacht opeisen en niet lastig zijn. Vaak wordt er gedacht dat het wel vanzelf zal overgaan of dat het kind erover heen zal groeien. Echter, het is een jarenlang proces van therapie om een kind/jongere door deze stoornis heen te halen.

Studio Sesam en ‘Selectief mutisme Vlaanderen’ slaan de handen in elkaar om spreekangst zichtbaar te maken met een kleurrijk prentenboek. Winny Ang is kinderpsychiater en zal het verhaal schrijven. Fatinha Ramos, illustrator met internationale reputatie zal het prachtige verhaal illustreren. Want kinderen hebben verhalen nodig om zichzelf te herkennen en andere kinderen beter te begrijpen.

Help ons om selectief mutisme onder de aandacht te brengen en steun ons prentenboek. De actie via Crofun is afgelopen. Wil je het prentenboek nog ondersteunen of de werking van de Vereniging Selectief mutisme, dat kan. Schrijf een bedrag naar keuze over op het rekeningnummer BE 42 0340 2632 5054 met BIC GEBABEBB van ‘Vereniging Selectief mutisme’ met vermelding van je naam, adres en e-mail. Hartelijk dank voor je steun.

Hall of Fame: wie steunt dit boek met 50 euro of meer …