Menu

Onderzoeksrapport: Stem in kleur. Een verkenning naar beeld- en tekstgebruik bij een cultureel divers publiek.

Stem in kleur Auteurs: Joyce Koeman & Ingrid Tiggelovend, 2010
Gratis te downloaden: Stem in kleur: verkennend onderzoek

Een verkenning naar beeld- en tekstgebruik bij een cultureel divers publiek.
Met de enquête Stem in kleur verkent Verbal Vision vzw het beeld- en tekstgebruik bij een cultureel divers publiek. Het verband tussen kenmerken van doelgroepen en hun kennis en houding ten aanzien van leren, werken, wonen, gezondheid en samenleven werd onderzocht. Welke boodschappen werken, welke niet? En vragen beelden extra aandacht? Welke teksten spreken het meeste aan? 1.040 deelnemers vulden de enquête in.