Menu

Een venster op de wereld

Tijd voor superdiversiteit in kinderboeken

IMG_2596Als de samenleving verandert, veranderen ook de leefwereld van kinderen en de verhalen waarvan zij deel van uitmaken. Met het relatief ‘witte’ kinderboekenaanbod hinkt het Nederlandse taalgebied in de internationale boekenwereld achterop. Studio Sesam schreef daarom samen met voorlezers en kinderen tien superdiverse verhalen. Voorafgaand onderzocht de vzw samen met onderzoekers van het Instituut voor Mediastudies (Katholieke Universiteit Leuven), met kinderen, ouders, professionals en boekenkenners welke ingrediënten kunnen zorgen voor meer diversiteit en leesplezier in de kinderliteratuur.

Kiddo, het pedagogisch vakblad voor de kinderopvang 0-12 jaar publiceerde het artikel ‘Een venster op de wereld. Tijd voor superdiversiteit in kinderboeken van Joyce Koeman, Karolien Delaere, Ingrid Tiggelovend  en Ellen Rutgeerts, september 2015.

Meer info: http://www.kiddo.net/een-venster-op-de-wereld-tijd-voor-superdiversiteit-in-kinderboeken/1026281