Menu

Artikel: Duizend-en-één vragen over kinderboeken gesteld. Verwerking van het Sesam-veldonderzoek

Duizend-en-één-vragen gesteld over kinderboekenAuteur: Ingrid Tiggelovend, 2013, 11 pg
Gratis te downloade
n: Duizend-en-één vragen over kinderboeken gesteld

Niet culturen, maar mensen ontmoeten elkaar. Daarom hechten we er met SESAM veel belang aan om gesprekken met mensen zelf te voeren. Het eerste projectjaar van SESAM stond dan ook in het teken van verkennend onderzoek. Voor dit onderzoek konden we rekenen op de hulp van vijf studenten van Karel de Grote Hogeschool, richting kunst en cultuurbemiddeling, een stagiaire sociale agogiek en vijf vrijwilligers. Het onderzoek werd in grote lijnen uitgewerkt door de wetenschappers van de stuurgroep van het SESAM-project. Minister Lieten van armoedebestrijding gaf nog een extra financiële injectie om dit onderzoek mogelijk te maken. Naast literatuurstudie, het volgen van studiedagen, een werkbezoek aan Londen en tal van interviews met professionals uit het boekenvak, legden we ons oor vooral te luisteren bij ouders, voorlezers en kinderen zelf.

In dit artikel beschrijven we wat we hoorden en zagen op het kinderboekenterrein. Met 99 kinderen gingen we aan de slag om kinderverhalen te maken en illustraties te kiezen via de toren der wijsheid of de placemat-methodiek. Van 52 ouders en 16 voorlezers kwamen we via intense diepte-interviews meer te weten over hun voorleesgedrag, welke kinderboeken gekozen worden, wat goede kinderboeken zijn, welke kinderboeken thuis staan.

Dit artikel is het eerste deel van de verwerking van het vooronderzoek van het Sesam-project; het tweede deel volgt nog.