Diensten en organisaties bewegen zich in een snel veranderende omgeving. De grote uitdaging van diversiteitscommunicatie bestaat erin om het dominante referentiekader te overstijgen en te zoeken naar een gemeenschappelijk verhaal voor al je doelgroep(en). Alles begint en eindigt met het maken van ‘connectie’. Dus, laat de onderzoeker in je los. We kunnen je helpen met  onderzoeksmethodieken waarvan wij vinden dat ze prima helpen om contact te maken met de doelgroep en zo te zoeken naar een gemeenschappelijk verhaal:

  • het afnemen van diepte-interviews
  • desk en field research en netwerkontwikkeling mee uitwerken
  • het organiseren van focusgroepsgesprekken
  • enquêtes en vragenlijsten opstellen
  • persona’s uitwerken.