Studio Sesam werkt samen met freelancers websites en sociale media uit. Onze bijdrage is onze deskundigheid en ervaring op vlak van toegankelijke communicatie, niet-stereotype beeldvorming en representativiteit in woord en beeld van de doelgroep.

De websites zijn cultuursensitief, gebruiksvriendelijk, de teksten vlot leesbaar en de opdrachtgever kan de site volledig autonoom beheren en aanpassen.

Contact

Zie ook: